documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

10.000 stappen route te Denderbelle

10.000 stappenplan van Denderbelle (Lebbeke)

We vertrekken aan de Sint-Martinuskerk. We steken het Dorp over richting oud gemeentehuis aan het Klein Gent. We bewonderen eerst nog de pastorie verstopt in de dreef aan nr. 9. Iets verder vind je het bruine café De Ster en aan huisnummer 3 de gedenkplaat aan het geboortehuis van professor Herman Uyttersprot.

De route downloaden via www.routeyou.com

Info: Sint–Martinuskerk

De Sint–Martinuskerk heeft van haar laatgotische bouw van 1539 het koor met driezijdige apsis bewaard. De beeldenstormers verwoestten de kerk omstreeks 1578. De kerk heeft een driebeukig schip onder een zadeldak en een vierkante toren met een achthoekige spits. De sacristie werd in 1771 ge-bouwd en de verlenging van de westelijke gevel in neogotische stijl in 1897. De kerk is sinds 1975 beschermd. Twee zijaltaren stammen uit de periode 1650 – 1700. Schrijnwerker Alexander Nuten van Sin –Amands en beeldhouwer Judocus d’Huyvetter van Dendermonde maakten in 1754 de kansel. Het koorgestoelte dateert uit de 18de eeuw. Het orgel en het doksaal werden in 1859 geïnstalleerd. “Liefdadigheid van Sint–Maarten” op het rechterzijaltaar, is een uitvoering van de Mechelse beeldhouwer Antoon Baeyens in 1656. De schilderijen dateren uit de 17de – 18de eeuw met onder an-dere “Calvarie met Maria Magdalena” van omstreeks 1600, het paneel “Kruisiging” van omstreeks 1600, “Liefdadigheid van Sint-Maarten” van 1628, “Sint–Franciscus ontvangt Jezuskind” uit de 17e eeuw en “Sint–Maarten” van R. De Wever uit 1725.

Info: Pastorie
In 1572 is er al sprake van de “priesteraige” te Denderbelle. Een vermelding van het “curenhuys” in 1615 geeft aan dat het gebouw toen in slechte staat was. Volgens rekeningen werd het “pastoreel huys” van Denderbelle in 1770 gerestaureerd op kosten van de voornaamste tiendenheffers (de abdijen van Affligem en van Zwijveke (Dendermonde). 

Info: Prof. Herman Uyttersprot
(Denderbelle, 16.04.1909 - Gent, 12.11.1967) Herman Uyttersprot studeerde Germaanse filologie aan de Gentse universiteit, promoveerde in 1930 op een studie, “Heinrich Heine en het Heinianisme in de Nederlandsche letterkunde”, en behaalde in 1948 het Aggregaat Hoger Onderwijs met “Heinrich von Kleist, de mensch en het werk.” Aanvankelijk was hij atheneumleraar in Aalst, later doceerde hij Duitse literatuurwetenschap aan genoemde universiteit, eerst als lector (1945-1948), vervolgens als docent (1948-1951) en tenslotte als gewoon hoogleraar (1951-1967). Vanaf 1959 werd hij ook belast met de cursus “Inleiding tot de voornaamste moderne letterkunden”. In oktober 1952 vestigde hij zich in Gent, aan de Voskenslaan; vanaf oktober 1961 woonde hij in de Voetbalstraat.
Op het kruispunt zie je een parkje met rustbank, tegenover het vroegere gemeentehuis van Denderbelle, waarin de beeldengroep de Tongenslijpers staat.

Info: Vroegere gemeentehuis
Het gemeentehuis van Denderbelle werd gebouwd in 1902 in neo-Vlaamse renaissancestijl door de Dendermondse architect Clemens Sterck. Het gebouw refereert naar de vroeger gebruikelijke combinatie van gemeentehuis met andere functies. Boven de balkondeur bevindt zich een uitbeelding van de Sint – Maartenslegende.

Info: Beeldengroep Tongenslijpers van Patrick Heuninck
De Tongenslijpers is een beeldengroep gehouwen, in 2002, door Patrick Heuninck in opdracht van ‘de Lustige Geburen’. Zij organiseren van de jaarlijkse Kapellenstraatkermis de zondag op of na 15 augustus. Aangezien de driedelige originele beeldengroep de Tongenslijpers, normaal tentoongesteld in de Kapellenstraat nr. 21, niet meer voor het publiek te bekijken valt, lieten ‘de Lustige Geburen’ een eigen versie maken. De Tongenslijpers is een merkwaardige beeldengroep die zou illustreren wat met vrouwen gebeurt die aan achterklap doen.

We lopen verder! Op het kruispunt (naar rechts als je van de kerk komt) nemen we de Meerskant, tot op het einde. Dan komen we in de Kapellenstraat, waar we links volgen. Na enkele tientallen meters gaan we links de Sint-Corneliusstraat in, die draait naar rechts, en die we blijven volgen tot het einde. We nemen de smalle wegel tussen de huizen en gaan naar rechts. We zijn nu terug in het Klein Gent en lopen door tot aan de verkeerslichten.

Info over Sint-Cornelius
De Heilige Cornelius (Rome, geboortedatum onbekend - Civitavecchia, juni 253) was de 21ste paus van de Katholieke Kerk. Hij stamde af van het voorname geslacht van de Cornelii. Cornelius werd in 251 tot paus gewijd. Toen keizer Gallus de kerkvervolgingen aanscherpte, werd paus Cornelius verbannen en gevangengenomen in Civitavecchia. Het was hier dat hij in juni 253 stierf. Volgens sommigen gebeurde dit door onthoofding (vandaar het zwaard waar hij soms mee wordt afgebeeld). Officieel stierf hij door de ontberingen van zijn verbanning maar verkreeg wel de titel ‘martelaar’ en wordt nu als heilige vereerd.

We wandelden eerst voorbij de Sint-Maartenskapel, aan de rechterzijde, en daarna voorbij afspanning ’t Vat, aan de linkerzijde.

Info: over Sint-Maartenskapel
De kapel stond vroeger aan de Kapellenstraat zelf, maar moest in 1936 wijken voor de nieuwe baan die Aalst met Dendermonde verbindt. Alfons Goossens ontwierp in hetzelfde jaar het huidige gebouw. Boven de ingang staat een bas-relïef dat Sint–Maarten voorstelt. Het werd in 1984 ontworpen door Willy De Meester in opdracht van de Sint-Maartensgilde.

We steken nu de Kapellenstraat aan de verkeerslichten over, en komen in de Molenveldstraat. We slaan de eerste straat links in, de Bertstraat. Op het einde naar links (aan de verbreding), de Kruisstraat nemen. We volgen die tot op het einde, aan het kruispunt met Kapellenstraat, Hogebrug en Visstraat.
Nu naar links, de Kapellenstraat. Hier kom je aan huisnummer 21, het oorspronkelijke Hof van de Tongenslijpers (de originele driedelige beeldengroep is niet meer te bezichtigen). In de bocht (opgelet bij het oversteken) nemen we rechts de Kerkwegel.

Info over de echte Tongenslijpers, de driedelige beeldengroep
Reeds meer dan 200 jaar werd de driedelige groep (een violist, een kijvende vrouw en een vrouw waarvan de tong tegen een slijpsteen geduwd wordt) tentoongesteld in de voortuin van het Hof van de Tongenslijpers in de Kapellenstraat. De herkomst is door de eigenaars familie Van Den Broeck nooit achterhaald. De originele beelden verkeerden in erbarmelijke toestand en werden heropgefrist door de eigenaars. De laatste jaren worden de Tongenslijpers binnen bewaard.

Aan het eerste kruispuntje rechts Sint-Maartenstraat. Aan het einde links, de Visstraat, in. Direct vóór het kerkhof rechts de veldwegel in en aan het einde direct naar links, de Steenkouterbaan.

Info over Sint–Maarten:
Martinus werd rond 316 geboren in Savaria (Hongarije) als zoon van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. Bij een stadspoort van Amiens ontmoette hij een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome kon hij slechts zijn eigen helft weggeven. In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. Hij vond zich niet waardig genoeg voor dat ambt. Als bisschop zette hij zich in voor de verdere verspreiding van het Christendom. Hij stichtte kerken en rond 375 de bekende Abdij van Marmoutier. In 397 stierf Maarten aan koortsen. Hij was toen ongeveer tachtig jaar oud. Hij werd op 11 november begraven in de basiliek van Tours. Al gauw na zijn dood kwam de verering op gang. In zijn nog bestaande graf liggen slechts een stuk schedeldak en een armbot, de overige botten werden verkocht ter verering als relikwie.

Aan het einde, kruispunt van de Steenkouterbaan, Veer, Visstraat en Denderstraat rechtdoor. Dit is de Denderstraat. We zien de Sint Martinuskerk (het start- en eindpunt) al voor ons.

 

Met de steun van:
10000stappen_1

10000Stappen_2

Met dank aan wandelclub De Denderklokjes voor het uitstippelen van het parcours:
denderklokjes

Uitwerking en realisatie: sportcentrum en gemeentebestuur Lebbeke

Informatie: Wikipedia

Sluitingsdagen sporthal en zwembad 2019

24/12/2018-02/01/2019 Kerst/nieuwjaar
Zo 21/04 Pasen
Ma 22/04 Paasmaandag
Woe 01/05 Feest v/d Arbeid
Do 30/05 O.L.H.Hemelvaart
Zo 09/06 Pinksteren
Ma  10/06 Pinkstermaandag
Vrij  28/06 Evacuatieoefning
8/07-31/07 Onderhoud sporthal & zwembad
Do 15/08 O.L.V.Hemelvaart
Di 10/09 Jaarmarkt
Vrij 01/11  Allerheiligen
Ma 11/11 Wapenstilstand
24/12/2019 -
02/01/2020
Kerst/nieuwjaar