documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Provinciaal reglement funerair erfgoed

Oost-Vlaanderen

Op 9 oktober 2013 keurde de provincieraad een reglement goed m.b.t. de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed.

De aanvrager van de subsidie, hetzij de eigenaar van de begraafplaats, hetzij een concessiehouder of de bezitter van een zakelijk recht op het erfgoed in kwestie, dient daarvoor bij de aanvraag aan te tonen dat het funerair monument in kwestie van (kunst)historisch, artistiek, architecturaal en/of volkskundig belang is. Via het verslag van een deskundige dient de wenselijkheid van de werken bewezen te worden.

Subsidieerbare werken omvatten o.a. het opnieuw leesbaar maken van inscripties en opschriften, het herstellen van de stabiliteit van het monument, het onderhoud van beglazing of het stellen van preventieve conserveringsmaatregelen. Werken tot 12.500 euro kunnen tot maximaal 40% gesubsidieerd worden, werken tussen 12.500 en 25.000 euro worden maximaal 25% gesubsidieerd, voor een totaalbedrag van maximaal 8.125 euro.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier vindt u hieronder:
PDFReglement funerair erfgoed
PDFAanvraagformulier subsidie funerair erfgoed