documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Vinkenzetting Centrumstraat

Op volgende data in 2019 wordt er in de Centrumstraat (t.h.v. school ’t Konkelgoed) op het trottoir een vinkenzetting georganiseerd van 8.30u tot 10.30u:
• 14, 21 en 28 april;
• 5, 12, 19, 26 en 30 mei;
• 8, 9, 16 en 23 juni;
• 3, 7, 10, 13, 14, 21 en 28 juli.

Op deze data wordt de Centrumstraat, tussen de Konkelgoedstraat en Centrumstraat 5, afgesloten voor alle verkeer.

25 mei: schoolfeest Minnestraal

Op 25 mei organiseert De Minnestraal haar jaarlijkse schoolfeest in de Lange Minnestraat. Het plein voor de kerk wordt afgesloten tussen 12u en 22u.
Verkeer wordt omgeleid via Binnenstraat - Meysveld - Rozenstraat

16 juni: Autotuning Rise of stance - D'Helst

Op zondag 16 juni 2019 wordt er tussen 10u en 17u een autotuning georganiseerd in D’Helst.
Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in het volledige D’Helst, bovendien wordt D'Helst tussen 8u en 18u afgesloten voor alle verkeer.

24 tot 30 juni: Dikken Eikfeesten

Tussen 24 en 30 juni vinden de “Dikken Eikfeesten” plaats in café “Dikken Eik” op het Wiezeplein.
Tijdens die periode wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in Schrovestraat en Wiezeplein tussen “Wiezeslager” en Sasbaan – Oktoberfeeststraat, verkeer mag enkel rijden vanuit Nieuwstraat naar Oktoberhallen toe.

6 juli: Lebbeke Feest voor de Vlaamse feestdag

Op zaterdag 6 juli 2019 wordt ‘Lebbeke Feest’ (n.a.v. de feestdag van de Vlaamse gemeenschap) georganiseerd op de Grote Plaats.

Vanaf 11u wordt de Grote Plaats verkeersvrij gemaakt. Er wordt een omleiding voorzien via Stationsstraat - Kapellekensbaan - Dendermondsesteenweg - Brusselsesteenweg - Laurierstraat - Poststraat - Onze-Lieve-Vrouwstraat.

8 september: plantenmarkt Natur-L in 't Vaatje

Op zondag 8 september 2019 organiseert Natur-L tussen 6u en 18u een plantenmarkt in 't Vaatje, Grote Snijdersstraat.
De Grote Snijdersstraat wordt verkeersvrijgemaakt tussen Baasrodestraat en Kleine Snijdersstraat. Er wordt een omleiding voorzien via Kleine Snijdersstraat – Poelstraat – Baasrodestraat.

Vanaf 3 december: bijsturing verkeersmaatregelen schoolomgeving De Puzzel

Sinds 1 september 2018 werd in de schoolomgeving rond De Puzzel/Puzzeltje enkelrichtingsverkeer ingevoerd in de Opwijksestraat en Laurierstraat (tussen Poststraat en Korte Varentstraat).

Begin november heeft er een evaluatie plaatsgevonden a.d.h.v. alle ontvangen opmerkingen sinds de start van het proefproject.
Met goedkeuring van de verkeerscommissie werd beslist om de enkelrijrichting in het deel van de Laurierstraat (tussen Poststraat en Hemelstraat) tijdelijk om te draaien. Hierdoor dienen o.a. de inwoners van de Laurierstraat niet telkens weg te rijden via de Poststraat – Koningin Astridplein, maar is er de keuze tussen zowel de Poststraat (richting centrum) of via de Hemelstraat (naar Brusselsesteenweg). De enkelrijrichting in de Opwijksestraat (tussen Hemelstraat en Korte Varentstraat) blijft hetzelfde.

Door deze nieuwe situatie zal het gemotoriseerd verkeer verplicht worden om weg te rijden via de Hemelstraat wanneer ze de desbetreffende stukken van de Opwijksestraat of Laurierstraat inrijden. Dit zal er ook voor zorgen dat er niet aan één stuk kan doorgereden worden vanaf de Korte Varentstraat tot aan de Poststraat, wat de snelheid zal doen dalen.

 Deze aangepaste situatie van het proefproject zal worden ingevoerd op maandag 3 december na 9 uur, wanneer de drukte rond de scholen voorbij is.

Wegen- en rioleringswerken centrum Denderbelle

Na de werken aan de nutsleidingen starten op 7 januari 2019 de wegen- en rioleringswerken in het centrum van Denderbelle.

De aannemer die deze werken zal uitvoeren is de firma Cochuyt-De Smet uit Maldegem. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen ongeveer een jaar duren.
Gefaseerd uitvoeren betekent niet dat een fase volledig is afgewerkt vooraleer een volgende fase wordt aangevat, maar heeft vooral betrekking op het uitvoeren van de rioleringswerken en de bereikbaarheid van de eigendommen. Bij het gieten van de greppels en de boordstenen, de aanleg van voetpaden, of het aanbrengen van de laatste laag asfalt, kunnen fases elkaar overlappen.

De aannemer zal in samenspraak met het gemeentebestuur de bewoners steeds tijdig inlichten betreffende de uit te voeren werken.

In het Klein Gent wordt de bovenbouw van de weg volledig uitgebroken en worden de riolering en de huisaansluitingen waar nodig hersteld. De nieuwe rijweg wordt aangelegd in asfalt, er komen parkeerstroken in donkergrijze betonstraatstenen en voetpaden met een breedte van ongeveer 1 meter in lichtgrijze betonstraatstenen.

De Denderstraat, waar na de werken éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, het Dorp en de Meerskant worden volledig uitgerust met een gescheiden rioolstelsel waarop alle woningen moeten aangesloten worden.

De Denderstraat en de Meerskant krijgen een rijweg in asfalt, vlakke greppels, schuine boordstenen en voetpaden in grijze betonstraatstenen. Ook komen er in de Meerskant plaatselijk parkeerstroken.
Het Dorp wordt deels aangelegd in gebakken straatstenen en deels in platines, alles op hetzelfde niveau (dus zonder boordstenen). Waar mogelijk wordt ook beplanting voorzien.
Komende van het Klein Gent wordt het Dorp een doodlopende straat.

In de Kapellenstraat (vanaf de Visstraat tot huisnummer 72) wordt de asfaltverharding vernieuwd na het affrezen van de bestaande asfaltlaag. Er komen ook nieuwe greppels, boordstenen en voetpaden. 

Volgende fases van de werken komen achtereenvolgend aan bod: Klein Gent, Dorp en Denderstraat, het kruispunt Dorp – Klein Gent – Meerskant, Meerskant en tot slot Kapellenstraat

Fase 1: Klein Gent: afgerond begin maart 2019. Verkeer wordt omgeleid via Kapellenstraat - Meerskant.
Fase 2: Denderstraat - Dorp: start begin maart 2019. Omleiding via Kapellenstraat en Meerskant.
Fase 3: Kruispunt Klein Gent - Dorp - Meerskant: voorzien rond de zomer
Fase 4: Meerskant
Fase 5: Kapellenstraat: voorzien vanaf september.

Het einde van dee werken is, afhankelijk van de weersomstandigheden, voorzien voor februari 2020.

De kostprijs voor al deze werken bedraagt ongeveer 2,8 miljoen euro (excl. btw).

Wat betreft de huisvuilophaling: de bewoners dienen hun huisvuil te plaatsen aan het begin of het einde van een fase van de wegenwerken. Op de GFT-bak moet de straatnaam en huisnummer vermeld te worden.
Wanneer bewoners niet in de mogelijkheid zijn hun huisvuil aan het begin of einde van een werkfase te plaatsen, zal de nodige hulp geboden worden door het personeel van de aannemer.

Wekelijks zal er ook op woensdagvoormiddag een werfvergadering plaatsvinden waar de bewoners eventueel terecht kunnen met problemen. Ook zal tijdens de werken een vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig zijn op de werf, herkenbaar aan zijn blauwe helm. Deze persoon kan bij problemen ook aangesproken worden.
Men kan met vragen ook steeds terecht bij de technische dienst van het gemeentebestuur (052/46 82 46).