documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

14 tot 25 januari: werken Aalstersestraat

Eandis werkt tussen 14 en 25 januari aan elektriciteitscabines in de Aalstersestraat ter hoogte van kruispunt Wolvenstraat - Olmendreef. Nadien is het kruispunt met de Blijstraat aan de beurt. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten.

21 tot 28 januari: hinder in Laurierstraat

Van 21 tot 28 januari wordt in de Laurierstraat ter hoogte van huisnummers 7-9 (kruising met Leo Duboisstraat) een kraan geplaatst. 

In het gedeelte Laurierstraat tussen Kerkstraat en Leo Duboisstraat wordt daarvoor eenrichtingsverkeer ingevoerd, omrijden kan via Laurierstraat - Hemelstraat - Brusselsesteenweg - Kerkplein.

Vanaf 3 december: bijsturing verkeersmaatregelen schoolomgeving De Puzzel

Sinds 1 september 2018 werd in de schoolomgeving rond De Puzzel/Puzzeltje enkelrichtingsverkeer ingevoerd in de Opwijksestraat en Laurierstraat (tussen Poststraat en Korte Varentstraat).

Begin november heeft er een evaluatie plaatsgevonden a.d.h.v. alle ontvangen opmerkingen sinds de start van het proefproject.
Met goedkeuring van de verkeerscommissie werd beslist om de enkelrijrichting in het deel van de Laurierstraat (tussen Poststraat en Hemelstraat) tijdelijk om te draaien. Hierdoor dienen o.a. de inwoners van de Laurierstraat niet telkens weg te rijden via de Poststraat – Koningin Astridplein, maar is er de keuze tussen zowel de Poststraat (richting centrum) of via de Hemelstraat (naar Brusselsesteenweg). De enkelrijrichting in de Opwijksestraat (tussen Hemelstraat en Korte Varentstraat) blijft hetzelfde.

Door deze nieuwe situatie zal het gemotoriseerd verkeer verplicht worden om weg te rijden via de Hemelstraat wanneer ze de desbetreffende stukken van de Opwijksestraat of Laurierstraat inrijden. Dit zal er ook voor zorgen dat er niet aan één stuk kan doorgereden worden vanaf de Korte Varentstraat tot aan de Poststraat, wat de snelheid zal doen dalen.

 Deze aangepaste situatie van het proefproject zal worden ingevoerd op maandag 3 december na 9 uur, wanneer de drukte rond de scholen voorbij is.

26 januari: Winterhappening Denderbelle

Op zaterdag 26 januari wordt in Denderbelle de jaarlijkse winterhappening georganiseerd. 
Dorp wordt tussen Meerskant en de kerk volledig afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid.

Vernieuwing voetpaden Rossevaalstraat

De vernieuwing van de nutsleidingen In de Rossevaalstraat (tussen spoorweg en Grote Snijdersstraat) is ongeveer voltooid, vanaf maandag 18 juni wordt gestart met de heraanleg van de greppels, boordstenen, voetpaden en asfaltverharding, en het herstellen van de riolering

Het verkeer wordt omgeleid via Stationsstraat, Baasrodestraat, Grote Snijdersstraat.
Het einde van de werken is voorzien voor eind oktober.

Voor inlichtingen kan u terecht bij Albert Vereeken van onze gemeentelijke technische dienst (052/468 250), Leo Duboisstraat 44 9280 Lebbeke.

Wegen- en rioleringswerken centrum Denderbelle

Na de werken aan de nutsleidingen starten op 7 januari 2019 de wegen- en rioleringswerken in het centrum van Denderbelle.

De aannemer die deze werken zal uitvoeren is de firma Cochuyt-De Smet uit Maldegem. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen ongeveer een jaar duren.
Gefaseerd uitvoeren betekent niet dat een fase volledig is afgewerkt vooraleer een volgende fase wordt aangevat, maar heeft vooral betrekking op het uitvoeren van de rioleringswerken en de bereikbaarheid van de eigendommen. Bij het gieten van de greppels en de boordstenen, de aanleg van voetpaden, of het aanbrengen van de laatste laag asfalt, kunnen fases elkaar overlappen.

De aannemer zal in samenspraak met het gemeentebestuur de bewoners steeds tijdig inlichten betreffende de uit te voeren werken.

Volgende fases van de werken komen achtereenvolgend aan bod: Klein Gent, Kapellenstraat, Dorp en Denderstraat, het kruispunt Dorp – Klein Gent – Meerskant, en tot slot de Meerskant.

In het Klein Gent wordt de bovenbouw van de weg volledig uitgebroken en wordt de riolering en de huisaansluitingen waar nodig hersteld. De nieuwe rijweg wordt aangelegd in asfalt, er komen parkeerstroken in donkergrijze betonstraatstenen en voetpaden met een breedte van ongeveer 1 meter in lichtgrijze betonstraatstenen.

Van 7 januari tot 15 maart wordt Klein Gent hiervoor afgesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid via Kapellenstraat - Meerskant.

In de Kapellenstraat (vanaf de Visstraat tot huisnummer 72) wordt de asfaltverharding vernieuwd na het affrezen van de bestaande asfaltlaag. Er komen ook nieuwe greppels, boordstenen en voetpaden. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van december 2018, worden de betonstroken ook vervangen door asfalt en komen er okergele fietssuggestiestroken (zoals op de Hogebrug). Dit zal voor een veiligere toestand zorgen voor alle weggebruikers. Ook het schoolbestuur heeft sterk aangedrongen op deze herinrichting.

De Denderstraat, waar na de werken éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, het Dorp en de Meerskant worden volledig uitgerust met een gescheiden rioolstelsel waarop alle woningen moeten aangesloten worden.

De Denderstraat en de Meerskant krijgen een rijweg in asfalt, vlakke greppels, schuine boordstenen en voetpaden in grijze betonstraatstenen. Ook komen er in de Meerskant plaatselijk parkeerstroken.
Het Dorp wordt deels aangelegd in gebakken straatstenen en deels in platines, alles op hetzelfde niveau (dus zonder boordstenen). Waar mogelijk wordt ook beplanting voorzien.
Komende van het Klein Gent wordt het Dorp een doodlopende straat.

De kostprijs voor al deze werken bedraagt ongeveer 2,8 miljoen euro (excl. btw).

Wat betreft de huisvuilophaling: de bewoners dienen hun huisvuil te plaatsen aan het begin of het einde van een fase van de wegenwerken. Op de GFT-bak moet de straatnaam en huisnummer vermeld te worden.
Wanneer bewoners niet in de mogelijkheid zijn hun huisvuil aan het begin of einde van een werkfase te plaatsen, zal de nodige hulp geboden worden door het personeel van de aannemer.

Wekelijks zal er ook op woensdagvoormiddag een werfvergadering plaatsvinden waar de bewoners eventueel terecht kunnen met problemen. Ook zal tijdens de werken een vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig zijn op de werf, herkenbaar aan zijn blauwe helm. Deze persoon kan bij problemen ook aangesproken worden.
Men kan met vragen ook steeds terecht bij de technische dienst van het gemeentebestuur (052/46 82 46).