documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Technisch assistent grondgebiedzaken (groendienst) D1 – D3 (M/V)

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de hierna vermelde betrekkingen vacant zijn bij wijze van aanwerving:
Technisch assistent grondgebiedzaken (groendienst) D1 – D3 (M/V)
Met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van één jaar.

Functie
Als technisch assistent groendienst werk je onder leiding van een ploegbaas mee met een ploeg werklieden die instaan voor het groenbeheer en –onderhoud van de gemeente met als doel bij te dragen tot een groene en nette gemeente volgens de door het bestuur vooropgestelde kwaliteitsnormen en doelstellingen. Hiernaast zal je in functie van de dienstnoodwendigheden inspringen bij andere algemene technische werkzaamheden van de technische dienst (gebouwen, wegen, logistiek en magazijn, machines en wagenpark).

(Bijzondere) aanwervingsvoorwaarden
- in het bezit zijn van een rijbewijs B;
- slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.
Indien de omvang van het aantal kandidaten de organisatie van de selectie uitermate bemoeilijkt, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om voorafgaand aan de selectieprocedure een preselectie te houden waarbij op een objectieve manier de kandidaturen worden vergeleken. Punten die een kandidaat behaalde in een eventuele preselectie worden niet meegeteld voor de rangschikking van de kandidaten. Zij worden enkel gehanteerd om de kandidaten al dan niet toe te laten tot de verdere selectieprocedure.

Wat verwachten we?
- je hebt groene vingers en je werkt graag in de buitenlucht;
- je hebt enige praktijkervaring in groenonderhoud en een goede elementaire kennis van groenbeheer;
- het omgaan met en ervaring hebben in het werken met verschillende tuinmachines (o.a. grasmaaier, haagschaar, kettingzaag, bosmaaier, bladblazer, tractor, klepelmaaier, houtversnipperaar, … ) strekt sterk tot aanbeveling!;
- je hebt zin voor veiligheid, orde en netheid;
- je beschik over een gezonde dosis teamspirit, maar je kan ook goed zelfstandig werken;
- je bent nauwkeurig en loyaal;
- je bent handig en hebt een brede algemene technische basiskennis.

Wij bieden
- een boeiende en afwisselende job bij een lokale overheid.
- een voltijds contract voor onbepaalde duur in een barema voor een functie in de openbare sector van niveau D.
- mogelijkheid tot validatie van functierelevante beroepservaring.
- een aantrekkelijk verlofregeling.
- extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, collectieve hospitalisatieverzekering.

Interesse?
Kandidaturen voor deze functie kunnen door middel van een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het diploma en rijbewijs, naar keuze ingediend worden bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs en/of door e-mail met leesbevestiging (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De kandidatuur dient steeds geadresseerd te zijn aan het college van burgemeester en schepenen van en te 9280 Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1.

De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen werd vastgelegd op zondag 30 december 2018. De datum van overhandiging, van de poststempel of van het e-mailbericht geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Deskundige personeelsbeleid en -beheer B1 – B3 (M/V) – 2de oproep

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de hierna vermelde betrekking vacant isbij wijze van aanwerving:
Deskundige personeelsbeleid en -beheer B1 – B3 (M/V)
Met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van één jaar.

Algemeen
Als deskundige personeelsbeleid en –beheer ondersteun en adviseer je het diensthoofd personeel bij het ontwikkelen, implementeren en bijsturen van het personeelsbeleid binnen de organisatie door het leveren van goed onderbouwde adviezen en het operationaliseren van het beleid in concrete dossiers. Hiervoor zet je jouw specifieke ervaring en/of deskundigheid in.

Daarnaast is de deskundige personeelsbeleid en –beheer ook verantwoordelijk voor concrete dossiers m.b.t. personeelsbeheer (onder meer correcte personeels- en loonadministratie).

Taakinhoud
- adviseren en ondersteunen bij het personeelsbeleid;
- behandelen van personeelsdossiers en –projecten;
- ondersteunen bij de dagelijkse werking van de dienst. 

Wat verwachten we?
- je beschikt over een goede actuele kennis van relevante sociale wetgeving;
- je beschikt over kennis van en/of ervaring in HR en projectmanagement;
- je bent assertief en neemt graag initiatief;
- je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk;
- je bent stressbestendig, flexibel en klantgericht;
- je draagt loyauteit, integriteit en discretie hoog in het vaandel.

(Bijzondere) aanwervingsvoorwaarden
- De kandidaat dient minimaal in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s en/of relevante ervaring:

 • bachelordiploma met relevante specialisatie in personeel en/of HR;
 • bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld, aangevuld met een aantoonbare en succesvol afgeronde langdurige opleiding op het gebied van personeel en/of HR;
 • bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld en 1 jaar aantoonbare relevante professionele ervaring met personeelswerk en/of HR.

Een relevante opleiding wordt aangetoond met een diploma of attest. Eventuele relevante professionele ervaring dient naast een vermelding in het CV met exacte tijdsduur duidelijk inhoudelijk omschreven te worden in de sollicitatiebrief tot deze functie.

-  De kandidaat moet slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.

Wij bieden
- een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een lokale overheid in volle beweging;
- een voltijds contract voor onbepaalde duur in weddenschaal B1 – B3;
- mogelijkheid tot validatie van functierelevante beroepservaring;
- glijdende werktijden;
- een aantrekkelijk verlofstelsel;
- extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering.

Interesse?
Kandidaturen voor deze functies kunnen door middel van een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma en indien van toepassing aanvullende attesten/getuigschriften/rijbewijs, naar keuze ingediend worden bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs en/of door e-mail met leesbevestiging (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De kandidatuur dient steeds geadresseerd te zijn aan het college van burgemeester en schepenen van en te 9280 Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1.

De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen werd vastgelegd op zondag 30 december 2018. De datum van overhandiging, van de poststempel of van het e-mailbericht geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

1 voltijds hoofdverpleegkundige in contractueel dienstverband

OCMW Lebbeke heeft voor haar Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ volgende vacature:          
1 voltijds hoofdverpleegkundige in contractueel dienstverband

Taken:
- Je staat in voor de integrale zorgverlening van de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum, samen met collega’s hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen, zorgkundigen en collega’s van het multidisciplinair team.
- Je stuurt op een correcte manier het zorgdepartement aan om zo een optimale zorgverlening aan de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum te garanderen.
- Je zorgt voor een open communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de andere diensten en het bestuur.
- Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de basiswetgeving en de regelgeving van belang voor de dienst.
- Je staat onder directe leiding van de directie en je werkt nauw in overleg met collega hoofdverpleegkundigen.

Profiel:
- Je bent houder van een getuigschrift van volledige tweejarige aanvullende kaderopleiding of van een diploma gegradueerde in de agogische bijscholing orthopedagogie, licentiaat in de medische wetenschappen, licentiaat in de gerontologie of gelijkwaardig.
Of je bent bereid om een kaderopleiding te volgen.
- Je hebt vier jaar ervaring als bachelor verpleegkundige.
- Je hebt een minimale kennis van het OCMW- decreet en het woonzorgdecreet.

Comptenties:
- Je bent een geboren leider. Je bent in staat om een team van verplegend, verzorgend en paramedisch personeel aan te sturen en een volwaardig thuismilieu te helpen creëren voor onze bewoners.
- Je bent een professionele meerwaardezoeker met zin voor verantwoordelijkheid.
- Je gaat nauwgezet te werk om op een efficiënte wijze je doelstellingen te bereiken.
- Je houdt rekening met de geuite gevoelens, behoeften en wensen van de bewoners en hun familie.
- Je bent klantgericht, wil anderen helpen en je reageert op een passende manier op vragen van de bewoners en hun familie.
- Je bent flexibel: je kan je snel aan diverse situaties en diverse personen aanpassen, je kan verschillende taken combineren, je kan problemen of plotse veranderingen in de omgeving, taken, verantwoordelijkheden of mensen opvangen door je aan te passen.
- Je bent stressbestendig: je blijft kalm en je kan efficiënt functioneren onder druk.
- Je kan je mondeling goed, helder en begrijpbaar uitdrukken, zowel naar jouw diensthoofd, de artsen als de bewoners en hun familie toe.
- Je handelt correct en waakt over de naleving van afspraken en regels.
- Je bent een loyale teamspeler, maar je kan ook zelfstandig functioneren.

Ons aanbod:
- Een voltijdse betrekking in contractueel dienstverband.
- Een aantrekkelijk loon: Weddeschaal BV5 (min. 36.175,23 euro, max. 54.714,01 euro/jaar – geïndexeerd).
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding en de mogelijkheid tot aansluiting bij een collectieve hospitalisatieverzekering.
- Kansen tot vorming en opleiding.
- Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Plaats tewerkstelling:
Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’
Flor Hofmanslaan 8
9280 Lebbeke

Solliciteren:
Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma aan OCMW Lebbeke, tav. de heer Johan D’Haene, Flor Hofmanslaan 8, 9280 Lebbeke.

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek.

Vragen?
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de heer Johan D’Haene, directeur WZC, 052/46 91 65, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

1 voltijdse verpleegkundige in contractueel dienstverband (A1/A2)

OCMW Lebbeke heeft voor haar Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ volgende vacature:         
1 voltijdse verpleegkundige in contractueel dienstverband

Taken:
- Je staat in voor de persoonsgerichte zorg van de bewoners van het Woon-en Zorgcentrum.
- Je treft de nodige handelingen rond hygiëne en je leeft de minimale normen rond hygiëne na: je rapporteert onhygiënische situaties, je volgt de instructies m.b.t. MRSA en handhygiëne op.
- Je staat in voor het mobiliseren en het positioneren van de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum.
- Je voert verpleegkundige handelingen uit zoals medicatietoediening, wondzorg, KATZ-scores, …
- Je zorgt voor een open communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de andere diensten en het bestuur.
- Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en de regelgeving van belang voor de dienst.
- Je staat onder directe leiding van de hoofdverpleegkundige.

Profiel:
Je bent houder van het diploma van de vierde graad secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde (A2); of je bent houder van een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde, bachelor in de verpleegkunde/master in de verpleegkunde (A1).

Competenties:
- Je gaat nauwgezet te werk om op een efficiënte wijze je doelstellingen te bereiken.
- Je houdt rekening met de geuite gevoelens, behoeften en wensen van de bewoners en hun familie.
- Je bent klantgericht, wil anderen helpen en je reageert op een passende manier op vragen van de bewoners en hun familie.
- Je bent flexibel: je kan je snel aan diverse situaties en diverse personen aanpassen, je kan verschillende taken combineren, je kan problemen of plotse veranderingen in de omgeving, taken, verantwoordelijkheden of mensen opvangen door je aan te passen.
- Je bent stressbestendig: je blijft kalm en je kan efficiënt functioneren onder druk.
- Je kan je mondeling goed, helder en begrijpbaar uitdrukken, zowel naar jouw diensthoofd, de artsen als de bewoners en hun familie toe.
- Je handelt correct en waakt over de naleving van afspraken en regels.
- Je bent een loyale teamspeler, maar je kan ook zelfstandig functioneren.

Ons aanbod:
-  Een voltijdse betrekking in contractueel dienstverband.
- Een aantrekkelijk loon:
* A2 verpleegkundige: weddenschaal C3-C4 (min. 26.085,54 euro, max. 47.557,93 euro/jaar – niet geïndexeerd voor een voltijdse betrekking).
* A1 verpleegkundige: weddenschaal BV1-BV3 (min. 28.628,47 euro, max. 47.987,55 euro/jaar – niet geïndexeerd voor een voltijdse betrekking).
- Extra vergoeding voor onregelmatige prestaties (11%).
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding en aansluiting bij een collectieve hospitalisatieverzekering.
- Kansen tot vorming en opleiding.
- Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Plaats tewerkstelling:
Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’
Flor Hofmanslaan 8
9280 Lebbeke

Solliciteren:
Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma aan OCMW Lebbeke, tav. de heer Johan D’Haene, Flor Hofmanslaan 8, 9280 Lebbeke.

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek.

Vragen?
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de heer Johan D’Haene, verantwoordelijke woonzorgcentrum, 052/46 91 65, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

1 voltijds zorgkundige in contractueel dienstverband

OCMW Lebbeke heeft voor haar Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ volgende vacature: 
1 voltijds zorgkundige in contractueel dienstverband        

Taken:

 • Je staat in voor de persoonsgerichte zorg van de bewoners van het Woon-en Zorgcentrum.
 • Je treft de nodige handelingen rond hygiëne en je leeft de minimale normen rond hygiëne na: je rapporteert onhygiënische situaties, je volgt de instructies m.b.t. MRSA en handhygiëne op.
 • Je staat in voor het mobiliseren en het positioneren van de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum.
 • Je voert huishoudelijke taken uit zoals het opmaken van bedden, het transport van linnen.
 • Je zorgt voor een open communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de andere diensten en het bestuur.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en de regelgeving van belang voor de dienst.
 • Je staat onder directe leiding van de hoofdverpleegkundige.

Profiel:

 • Je bent door FOD Volksgezondheid als zorgkundige geregistreerd.
 • Je bent in het van het bezit van het diploma van de derde graad beroeps secundair onderwijs, afstudeerrichting Verzorging of een diploma gelijkwaardig gesteld hiermee.

Competenties:

 • Je kan werken met de beschikbare werkmiddelen en werkmethodieken om jouw opdracht tot een goed einde te brengen.
 • Je bent een empathisch persoon en houdt rekening met de gevoelens, behoeften en wensen van de bewoners van het woon- en zorgcentrum.
 • Je kan je mondeling goed, helder en begrijpbaar uitdrukken, zowel naar jouw diensthoofd, de artsen als de bewoners en hun familie toe.
 • Je bent klantgericht, wil anderen helpen en je reageert op een passende manier op vragen van de bewoners en hun familie.
 • Je handelt correct en waakt over de naleving van afspraken en regels.
 • Je bent een loyale teamspeler, maar je kan ook zelfstandig functioneren.

Ons aanbod:

 • Een voltijdse betrekking in contractueel dienstverband
 • Een aantrekkelijk loon: C1-C2 zorgkundige: weddenschaal C1-C2 (min. 13.550 euro, max. 22.800 euro/jaar - niet geïndexeerd voor een voltijdse betrekking)
 • Extra vergoeding voor onregelmatige prestaties (11%).
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding en aansluiting bij een collectieve hospitalisatieverzekering.
 • Kansen tot vorming en opleiding.
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Plaats tewerkstelling:
Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’
Flor Hofmanslaan 8
9280 Lebbeke

Solliciteren:
Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma aan OCMW Lebbeke, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek.

Vragen?
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de heer Johan D’Haene, directeur WZC, 052/46 91 65 , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..