documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Grondgebiedzaken

De commissie grondgebiedzaken buigt zich over de dossiers die betrekking hebben op het grondgebiedbeleid van de gemeente. Dit zijn voornamelijk de dossiers die te maken hebben met de openbare werken, verkeer, ruimtelijke ordening en milieu.

Bevoegdheden

Technische dienst, openbare werken (grote en kleine), verkeer, patrimonium, ruimtelijke ordening en stedenbouw, huisvesting, milieu, land -en tuinbouw, polders, kerkhoven…

Voorzitter   
Open VLD Luc Callaert    
       
Stemgerechtigde leden   
CD&V  Jorgen De Wolf    
N-VA  Peter Huyck  plaatsvervanger  Raf De Wolf 
N-VA  Carin Meert plaatsvervanger  Jan Macharis 
N-VA  An Vervliet  plaatsvervanger  Nele Bosman 
Open VLD  Luc Callaert  plaatsvervanger  Marleen Van Driessche
Open VLD  Godelieve Rosseel plaatsvervanger  Eddy Van Overstraeten 
Open VLD  Willy Van Gucht  plaatsvervanger Ann Doran 
       
Leden met raadgevende stem   
SP.A-De Ploeg  Dirk De Cock     
Vlaams Belang Gunther Buggenhout     
       
Secretaris
  Albert Vereeken