documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Notulen college van burgemeester en schepenen

2019

PDFNotulen schepencollege 11 februari 2019
PDFNotulen schepencollege 4 februari 2019

PDFNotulen schepencollege 28 januari 2019

PDFNotulen schepencollege 21 januari 2019

PDFNotulen schepencollege 14 januari 2019

PDFNotulen schepencollege 7 januari 2019

De notulen van het college bevatten een overzicht van de besluiten die genomen worden tijdens de vergadering.  
Als u het niet eens bent met een van de genomen besluiten, kan u klacht indienen bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering). Meer info hierover vindt u in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Lees meer: Notulen college van burgemeester en schepenen