documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Milieuraad

De milieuraad adviseert het schepencollege en de gemeenteraad in aangelegenheden die betrekking hebben op milieu en natuur. Zij geeft bijvoorbeeld adviezen over het gemeentelijk milieujaarprogramma, het aanleggen van wandelwegen of de organisatie van de afvalophaling. Naast het uitbrengen van adviezen organiseert de milieuraad ook jaarlijks één of twee activiteiten. Zo werd de vorige jaren o.a. een milieubeurs en een sterrekijkavond ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis georganiseerd.