documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Middenstandsraad

Middenstandbeweegtmee

Naar Middenstand mininews-arrow

De middenstandsraad is opgericht door de gemeenteraad op 29 augustus 2002. Deze raad neemt initiatieven om de lokale economie te bevorderen en geeft adviezen over middenstandsaangelegenheden. De raad is niet samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen of organisaties maar uit geïnteresseerde middenstanders. Het volstaat om een kandidatuur te bezorgen aan het gemeentebestuur.

Dagelijks bestuur 

Voorzitter
  Filip Reijnders
   
Ondervoorzitter
  Alain Van den Vreken
   
Penningmeester
  Rafael De Leebeecke
   
Schepen van middenstand
   
   
Secretaris
  Sarah Verheyden