documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

GECORO

Wat en waarom ?

  • De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening  is een adviesorgaan op gemeentelijk niveau.
  • De oprichting, samenstelling en werking worden geregeld door de Codex Ruimtelijke Ordening.

Hoe werkt de Gecoro ?

  • De Gecoro zetelt ongeveer 5 maal per jaar en adviseert inzake ruimtelijke ordening.
  • Zo behandelt zij bvb bij een ontwerp RUP de bezwaarschriften.
  • Zij beschikt over een permanent secretariaat en is gevestigd Flor Hofmanslaan 1 9280 Lebbeke.