documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Cultuurraad

Wie het gemeentelijk cultuurbeleid mee in goede banen wil leiden, kan dit onder meer door lid te worden van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC). Deze raad is een wettelijk voorziene adviesraad die moet geraadpleegd worden over alle beleidsbelissingen die te maken hebben met het lokale cultuurbeleid.
Het doel is dan ook de bevolking medezeggenschap te verlenen bij het uitstippelen van het cultuurbeleid en de deelname eraan te bevorderen.
De GRC zal ook zelf initiatieven ontwikkelen die het hoofddoel mee helpen realiseren.

Meer info nodig?
Gemeentelijke raad voor cultuurbeleid
Cultuurdienst
Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
T: 052/46 82 79
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projecten
Door verschillende vormen van overleg, werkgroepen en commissies, o.a. op het terrein van de muziekmaatschappijen, koren, toneelverenigingen, beeldende kunsten, het socio-cultureel werk, gemeentelijk erfgoed, ... ligt de GRC mee aan de basis van heel wat initiatieven, zoals Vlaanderen Feest met de 11 juliviering, Pikkeling, Open Monumentendag, Erfgoeddag, Week van de amateurkunsten, Week van de smaak, kunstprojecten, ...

Het bestuur van de GRC stimuleert de werking van de verschillende radertjes van het geheel en waakt over het verloop van de initiatieven.

Isidoor Colson is voorzitter, Walter De Rop ondervoorzitter en de cultuurdienst verzorgt het secretariaat. Ook cultuurschepen Maria Van Keer en cultuurbeleidscoördinator Yoko Van Praet nemen deel aan de vergaderingen.


In Lebbeke is de cultuurraad ingedeeld in volgende cellen:

  • Cel beeldende kunst
  • Cel podiumkunsten
  • Cel sociaal-culturele verenigingen
  • Cel cultureel erfgoed

Per cel worden enkel de thema's behandeld die voor die cel relevant zijn om er zo voor te zorgen dat de vergaderingen van de cultuurraad vlotter verlopen.

 

Samenstelling gemeentelijke raad voor cultuurbeleid

Samenstelling gemeentelijke raad voor cultuurbeleid Dagelijks Bestuur

PDFStatuten GRC

Vereniging Lid dagelijks bestuur Functie
Deskundige Isidoor Colson
Heidekant 8
9280 Lebbeke

Algemeen voorzitter
Deskundige Walter De Rop
Kapellenstraat 89
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen ondervoorzitter
Individueel deskundige Danny De Fauw
Wilgenstraat 4
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorzitter, afgevaardigde cel Sociaal-Cultureel
Markant Magda Aelbrecht
Brusselsesteenweg 116
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ondervoorzitter, afgevaardigde cel Sociaal-Cultureel
Individueel deskundige Paula Goedgezelschap
Lindekensstraat 27
9280Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris, afgevaardigde cel Sociaal-Cultureel
Koninklijke Fanfare 'De Jonge Denderlingen' Freddy Van Muylders
Molenveldstraat 34
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorzitter, afgevaardigde cel Podiumkunsten
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Wieze Christiane Vercauteren
Baasrodestraat 41
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ondervoorzitter, afgevaardigde cel Podiumkunsten
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Lebbeke vzw Maria Spruyt
Opwijksestraat 76
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris, afgevaardigde cel Podiumkunsten
Meiboommaatschappij 'Samen Sterk' Willy Van Hove
Wiezeplein 42 bus 10
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorzitter, afgevaardigde cel Cultureel Erfgoed
Comité Belle 2000 Jozef Van Den Steen
Bertstraat 30
9280 Lebbeke
Ondervoorzitter, afgevaardigde cel Cultureel Erfgoed
Oudheidkundige Kring H.H. Salvator André Merckx
Nieuwstraat 43
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris, afgevaardigde cel Cultureel Erfgoed
Deskundige Willy Van Ransbeeck
Beekveldstraat 1A/1
9280 Lebbeke
Voorzitter, afgevaardigde cel Beeldende Kunsten

Deskundige Raymond Heremans
Overnestbaan 1
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ondervoorzitter, afgevaardigde cel Beeldende Kunsten
Deskundige Ann Cami
Kapellekensbaan 74
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bloggen.be/anncami
Secretaris, afgevaardigde cel Beeldende Kunsten
  Yoko Van Praet
Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
052/46 82 73
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Diensthoofd cultuur
  Maria van Keer
Streekbaan 20
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Schepen van cultuur
  Elien De Roo
Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
052/46 82 75
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Cultuurmedewerkster
  Natalie De Smet
Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
052/46 82 79
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Cultuurmedewerkster

Agenda en verslagen cultuurraad

Verslagen vergadering cultuurraad 2017
PDFVerslag vergadering cultuurraad 06/06/2017
PDFVerslag vergadering cultuurraad 08/05/2017

PDFVerslag vergadering cultuurraad 05/04/2017

PDFVerslag vergadering cultuurraad 07/03/2017

PDFVerslag vergadering cultuurraad 06/02/2017

PDF
Verslag vergadering cultuurraad 04/01/2017

Verslagen vergadering cultuurraad 2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 06/12/2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 07/11/2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 05/10/2016
PDFVerslag algemene vergadering cultuurraad 21/09/2016
PDFOverzicht verslagen en adviezen AV 21/09/2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 06/09/2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 06/06/2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 04/05/2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 05/04/2016
PDF
Verslag algemene vergadering cultuurraad 16/03/2016
PPTBijlage bij algmene vergadering 16/03/2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 07/03/2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 03/02/2016
PDFVerslag vergadering cultuurraad 05/01/2016

Lees meer: Agenda en verslagen cultuurraad

Cel beeldende kunsten

In de cel Beeldende Kunsten zetelen zowel Lebbeekse kunstverenigingen als individuele kunstenaars.

Zij is verantwoordelijk voor het bevorderen van de beeldende kunsten in onze gemeente; door middel van het coördineren van activiteiten en tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen, andere organisaties en individuen.

Ook verstrekt zij, op vraag van de GRC of op eigen initiatief, advies aan het schepencollege en de cultuurraad.

PDFSamenstelling cel beeldende kunsten

Kunstwerken Cel beeldende kunsten

Cel Podiumkunsten

n de cel Podiumkunsten zetelen de toneel-, dans-, woord- en muziekverenigingen van de gemeente Lebbeke.

Deze cel is verantwoordelijk voor het bevorderen van de podiumkunsten in onze gemeente; door middel van het coördineren van activiteiten en tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen, andere organisaties en individuen.

Ook verstrekt zij, op vraag van de GRC of op eigen initiatief, advies aan het schepencollege en de cultuurraad.

PDFSamenstelling cel podiumkunsten 

Cel Cultureel erfgoed

In de cel Cultureel Erfgoed zetelen de Lebbeekse erfgoedverenigingen.
Deze cel is verantwoordelijk voor het bewaren en bevorderen van het erfgoed in onze gemeente.
Ook verstrekt zij, op vraag van de GRC of op eigen initiatief, advies aan het schepencollege en de cultuurraad.

PDFSamenstelling cel cultureel erfgoed 

Cel Sociaal-Culturele Verenigingen

De cel heeft als doel het bevorderen van een algemeen cultuurbeleid, binnen het kader van de bij de cel aangesloten verenigingen. Zij neemt geen stelling in godsdienstige, syndicale of partijpolitieke aangelegenheden.

Ook verstrekt zij, op vraag van de GRC of op eigen initiatief, advies aan het schepencollege en de cultuurraad.

PDFSamenstelling cel sociaal-cultureel