documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Cultuurraad

Wie het gemeentelijk cultuurbeleid mee in goede banen wil leiden, kan dit onder meer door lid te worden van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC). Deze raad is een wettelijk voorziene adviesraad die moet geraadpleegd worden over alle beleidsbelissingen die te maken hebben met het lokale cultuurbeleid.
Het doel is dan ook de bevolking medezeggenschap te verlenen bij het uitstippelen van het cultuurbeleid en de deelname eraan te bevorderen.
De GRC zal ook zelf initiatieven ontwikkelen die het hoofddoel mee helpen realiseren.

Meer info nodig?
Gemeentelijke raad voor cultuurbeleid
Cultuurdienst
Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
T: 052/46 82 79
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projecten
Door verschillende vormen van overleg, werkgroepen en commissies, o.a. op het terrein van de muziekmaatschappijen, koren, toneelverenigingen, beeldende kunsten, het socio-cultureel werk, gemeentelijk erfgoed, ... ligt de GRC mee aan de basis van heel wat initiatieven, zoals Vlaanderen Feest met de 11 juliviering, Pikkeling, Open Monumentendag, Erfgoeddag, Week van de amateurkunsten, Week van de smaak, kunstprojecten, ...

Het bestuur van de GRC stimuleert de werking van de verschillende radertjes van het geheel en waakt over het verloop van de initiatieven.

Isidoor Colson is voorzitter, Walter De Rop ondervoorzitter en de cultuurdienst verzorgt het secretariaat. Ook cultuurschepen Maria Van Keer en cultuurbeleidscoördinator Yoko Van Praet nemen deel aan de vergaderingen.


In Lebbeke is de cultuurraad ingedeeld in volgende cellen:

  • Cel beeldende kunst
  • Cel podiumkunsten
  • Cel sociaal-culturele verenigingen
  • Cel cultureel erfgoed

Per cel worden enkel de thema's behandeld die voor die cel relevant zijn om er zo voor te zorgen dat de vergaderingen van de cultuurraad vlotter verlopen.

 

Samenstelling gemeentelijke raad voor cultuurbeleid

Samenstelling gemeentelijke raad voor cultuurbeleid Dagelijks Bestuur

PDFStatuten GRC

Cel Lid dagelijks bestuur Gegevens
Algemeen voorzitter Isidoor Colson


Heidekant 8
9280 Lebbeke
052/41 17 24
0478/76 66 25
Algemeen ondervoorzitter Walter De Rop

Kapellenstraat 89
9280 Lebbeke
052/41 00 02
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sociaal-Cultureel
Voorzitter
Danny De Fauw

Wilgenstraat 4
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sociaal-Cultureel
Ondervoorzitter
Magda Aelbrecht

Brusselsesteenweg 116
9280 Lebbeke
0473/41 44 60
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sociaal-Cultureel
Secretaris
Paula Goedgezelschap

Lindekensstraat 27
9280 Lebbeke
0496/88 13 24
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Podiumkunsten
Voorzitter
Freddy Van Muylders

Molenveldstraat 34
9280 Lebbeke
0476/40 73 34
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Podiumkunsten
Ondervoorzitter
Christiane Vercauteren

Baasrodestraat 41
9280 Lebbeke
052/41 11 74
0473/20 61 41
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Podiumkunsten
Secretaris
Maria Spruyt

Opwijksestraat 76
9280 Lebbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Cultureel Erfgoed
Voorzitter
Willy Van Hove

Wiezeplein 42 bus 10
9280 Lebbeke
0486/53 23 39
Cultureel Erfgoed
Ondervoorzitter
Jozef Van Den Steen

Bertstraat 30
9280 Lebbeke
052/41 05 59
Cultureel Erfgoed
Secretaris
André Merckx

Nieuwstraat 43
9280 Lebbeke
0478/82 03 72
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Beeldende Kunsten
Voorzitter
Willy Van Ransbeeck

Beekveldstraat 1A/1
9280 Lebbeke
052/41 06 97
0476/67 69 01
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Beeldende Kunsten
Ondervoorzitter
Raymond Heremans

Overnestbaan 1
9280 Lebbeke
052/41 03 06
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Schepen van cultuur     
Diensthoofd cultuur Yoko Van Praet

Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
052/46 82 73
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Cultuurmedewerkster  Elien De Roo Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
052/46 82 75
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Cultuurmedewerkster  Natalie De Smet

Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
052/46 82 79
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


In afwachting van de nieuwe amenstelling van de adviesraden naar aanleiding van de start van een nieuwe legislatuur, blijft de oude samenstelling van kracht. 
Nieuwe politieke afgevaardigden worden later ook aangesteld.

Agenda en verslagen cultuurraad

Verslagen vergadering cultuurraad 2019
PDFVerslag vergadering cultuurraad 7/1/2019

Verslagen vergadering cultuurraad 2018
PDFVerslag vergadering cultuurraad 3/12/2018
PDFVerslag vergadering cultuurraad 7/11/2018
PDFVerslag vergadering cultuurraad 2/10/2018
PDFVerslag vergadering cultuurraad 3/9/2018

PDFVerslag vergadering cultuurraad 6/6/ 2018

PDFVerslag vergadering cultuurraad 8/5/2018

PDFVerslag vergadering cultuurraad 9/4/2018
PDFVerslag vergadering cultuurraad 7/3/2018
PDFVerslag vergadering cultuurraad 6/2/2018
PDFVerslag vergadering cultuurraad 8/1/2018

Verslagen vergadering cultuurraad 2017
PDFVerslag vergadering cultuurraad 07/11/2017
PDFVerslag vergadering cultuurraad 02/10/2017
PDFVerslag vergadering cultuurraad 06/09/2017
PDFVerslag vergadering cultuurraad 06/06/2017
PDFVerslag vergadering cultuurraad 08/05/2017

PDFVerslag vergadering cultuurraad 05/04/2017

PDFVerslag vergadering cultuurraad 07/03/2017

PDFVerslag vergadering cultuurraad 06/02/2017

PDF
Verslag vergadering cultuurraad 04/01/2017

Lees meer: Agenda en verslagen cultuurraad

Cel beeldende kunsten

In de cel Beeldende Kunsten zetelen zowel Lebbeekse kunstverenigingen als individuele kunstenaars.

Zij is verantwoordelijk voor het bevorderen van de beeldende kunsten in onze gemeente; door middel van het coördineren van activiteiten en tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen, andere organisaties en individuen.

Ook verstrekt zij, op vraag van de GRC of op eigen initiatief, advies aan het schepencollege en de cultuurraad.

PDFSamenstelling cel beeldende kunsten

Kunstwerken Cel beeldende kunsten

Cel Podiumkunsten

In de cel Podiumkunsten zetelen de toneel-, dans-, woord- en muziekverenigingen van de gemeente Lebbeke.

Deze cel is verantwoordelijk voor het bevorderen van de podiumkunsten in onze gemeente; door middel van het coördineren van activiteiten en tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen, andere organisaties en individuen.

Ook verstrekt zij, op vraag van de GRC of op eigen initiatief, advies aan het schepencollege en de cultuurraad.

PDFSamenstelling cel podiumkunsten 

Cel Cultureel erfgoed

In de cel Cultureel Erfgoed zetelen de Lebbeekse erfgoedverenigingen.
Deze cel is verantwoordelijk voor het bewaren en bevorderen van het erfgoed in onze gemeente.
Ook verstrekt zij, op vraag van de GRC of op eigen initiatief, advies aan het schepencollege en de cultuurraad.

PDFSamenstelling cel cultureel erfgoed 

Cel Sociaal-Culturele Verenigingen

De cel heeft als doel het bevorderen van een algemeen cultuurbeleid, binnen het kader van de bij de cel aangesloten verenigingen. Zij neemt geen stelling in godsdienstige, syndicale of partijpolitieke aangelegenheden.

Ook verstrekt zij, op vraag van de GRC of op eigen initiatief, advies aan het schepencollege en de cultuurraad.

PDFSamenstelling cel sociaal-cultureel