documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Home

Kandidaturen GECORO – deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Nu de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is moet ook een nieuwe GECORO samengesteld worden, het is namelijk de gemeenteraad die de leden van de GECORO benoemt. De GECORO adviseert in alle onafhankelijkheid onder meer over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), ruimtelijke structuurplannen (GRS) of verordeningen en kan op vraag van de gemeente, of uit eigen beweging advies geven over vergunningsaanvragen, beleidsplannen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Op 27 maart 2019 besliste de gemeenteraad dat de GECORO in Lebbeke dient te bestaan uit 6 deskundigen inzake ruimtelijke ordening – waaronder de voorzitter - en 5 vertegenwoordigers van de voornaamste verschillende maatschappelijke geledingen.

Bij het samenstellen van de GECORO wordt verplicht rekening gehouden met de man-vrouw verhouding: er dient minimaal 1/3 van elk geslacht aanwezig te zijn.

Wenst u zich kandidaat te stellen als deskundige inzake ruimtelijke ordening? Bent u architect, stedenbouwkundige, ruimtelijk planner? Of hebt u door werk of studies te maken met thema’s mobiliteit, wonen, klimaat en milieu in een ruimtelijke context? Wil u bovendien mee discussiëren over toekomstige plannen, projecten en ideeën voor onze gemeente? Schrijf dan een gemotiveerde brief aan het college voor burgemeester en schepenen. Maak daarbij duidelijk op grond waarvan u meent als deskundige in aanmerking te komen voor lidmaatschap en welke titels en verdiensten (opleiding, beroep, specifieke kennis opgedaan door ervaring, ervaring met zetelen in adviesraden…) dit ondersteunen. Onderbouw ook uw kandidatuur met eventuele diploma’s en (beroeps)ervaring met betrekking tot aspecten van wonen, stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning, architectuur en terreinkennis, alsook met een minimale kennis van de gemeente.

Wenst u zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding? Schrijf dan eveneens een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen. Daarin vermeldt u duidelijk voor welke maatschappelijke geleding u zich kandidaat stelt, wat uw betrokkenheid is bij die geleding en welke ervaring u hebt met het zetelen in adviesraden en met stedenbouw en ruimtelijke ordening. U moet uw kandidatuur ondersteunen door een begeleidende brief van de betreffende vereniging of organisatie.

Elke maatschappelijke geleding moet zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voorstellen. De gemeenteraad besliste dat volgende geledingen in aanmerking komen:

  • milieu- en/of natuurverenigingen;
  • verenigingen van handelaars;
  • verenigingen van landbouwers;
  • verenigingen van werknemers, waarbij de gemeenteraad bepaalde dat enkel ABVV, ACV en ACLVB in aanmerking komen;
  • verenigingen van werkgevers (andere dan handelaars en landbouwers), waarbij de gemeenteraad bepaalde dat enkel VOKA – Kamer van Koophandel en UNIZO in aanmerking komen.

Kandidaturen moeten ten laatste op dinsdag 16 juli 2019 ingediend worden. De kandidaturen worden per aangetekende brief verstuurd of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke. Voor verdere inlichtingen kan u terecht op 052/46 82 50 bij Elke Van Hover of Sven De Ridder.’

Wegenwerken en verkeershinder

A31

Sociale kaart

sokavl

Stratenplan

Stratenplan

Dringende hulp

Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 101
Tele-onthaal 106
Antigifcentrum 070/24 52 45
Gasreuk 0800/65 0 65

Sluitingsdagen AC 2019

Di 01/01 Nieuwjaar
Woe 02/01 Nieuwjaar
Ma 22/04 Paasmaandag
Woe 01/05 Feest van de arbeid
Do 30/05 O.L.H. Hemelvaart
Vrij 31/05 Brugdag
Ma 10/06 Pinkstermaandag
Do 11/07 Feest Vlaamse Gemeenschap
Vrij 12/07 Brugdag
Do 15/08 O.L.V. Hemelvaart
Vrij 16/08 Brugdag
Ma 09/09 Brugdag
Di 10/09 Jaarmarkt
Vrij 01/11 Allerheiligen
Za 02/11 Allerzielen
Woe 25/12 Kerstmis
Do 26/12 Tweede kerstdag
Vrij 27/12 Brugdag
Woe 01/01 Nieuwjaar

Politiezone Buggenhout-Lebbeke

Problemen met de website? Of heb je opmerkingen of feedback?
Laat het ons weten via communicatie@lebbeke.be of 052/46 82 03.

Bibliotheek

 bib       

Stationsstraat 19
9280 Lebbeke
T: 052/46 83 05
bibliotheeklebbeke.blogspot.be
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
mininews-arrow Meer info

Cultureel Centrum

LogoBiekorf klein
De Biekorf
Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
T:052/46 82 79

Sportcentrum

Koning Albert I - str. 124
9280 Lebbeke
T: 052/46 82 91
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer info