documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Home

Kippen in de tuin? Hou het Newcastle virus uit jouw kippenhok!

Op 27 april 2018 werd voor de eerste keer sinds 1998 de ziekte van Newcastle vastgesteld in ons land bij sierkippen van een hobbyhouder. De daaropvolgende maanden werden er nog 19 nieuwe uitbraken vastgesteld in ons land, 16 bij hobbyhouders en 3 bij professionelen.

In alle gevallen werd een nieuwe virusstam geïdentificeerd, die reeds gekend was van uitbraken in Zuidoost-Azië, in het Midden-Oosten, in Noord-Afrika en Zuidoost-Europa.

Wat is de ziekte van Newcastle?
De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte waar bijna alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn.

Mogelijke symptomen zijn ademhalingsproblemen, verminderde eetlust, sufheid en bij een erg agressieve virusstam kunnen ook zenuwsymptomen en massale sterfte optreden. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld drinkwater) of via de lucht.

Er is gelukkig geen enkel gevaar voor de volksgezondheid: de mens is in niet gevoelig voor deze ziekte. Ook de consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt geen enkel risico.

Kan men de ziekte voorkomen?
De enige mogelijke preventie tegen de ziekte van Newcastle is vaccinatie. Dit biedt een goede, maar geen volledige bescherming tegen de ziekte. Sinds 1993 geldt een algemeen verplichte vaccinatie op alle pluimveebedrijven met meer dan 100 stuks pluimvee en een verplichte vaccinatie van pluimvee en duiven die deelnemen aan een verzameling (bijvoorbeeld verkoop, tentoonstelling, prijskamp, wedstrijdvlucht..)

De genomen maatregelen in België
De ziekte van Newcastle is een bestrijdingsplichtige ziekte. Wanneer de ziekte wordt vastgesteld, worden er door het FAVV maatregelen genomen om de verdere verspreiding tegen te gaan.

3 zones (van respectievelijk 500m, 3km en 10km rond de haarden) werden afgebakend. In deze zones waren specifieke maatregelen van kracht (o.a. euthanasie of vaccinatieverplichting, verhoogde bioveiligheid en maatregelen m.b.t. het transport). Bij een uitbraak op een professioneel bedrijf werd steeds alle aanwezige pluimvee gedood en vernietigd. Sinds 5 september 2018 zijn alle zones opgeheven en zijn er geen nieuwe uitbraken meer vastgesteld.

Sinds 22/11/2018 is het Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle van kracht.

Hierbij zijn er enkele versoepelingen doorgevoerd voor hobbyhouders:

  • Voor tentoonstellingen en verzamelingen van pluimvee of vogels andere dan openbare markten zijn de maatregelen van voor de recente uitbraken terug van kracht: de Lokale Controle-Eenheid van het FAVV moet op de hoogte zijn, een dierenarts moet aanwezig zijn, er moet een inventaris worden bijgehouden van de aanwezige deelnemers, alle aanwezige pluimvee, namelijk kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen, moet gevaccineerd zijn, en dit minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verzamelen. Voor sierduiven geldt de vaccinatieplicht niet.
  • Hobbyhouders mogen pluimvee enkel verkopen aan pluimveehandelaars onder bepaalde voorwaarden:
    - de hobbyhouders moeten geregistreerd zijn in Sanitel OF
    - het pluimvee moeten geringd zijn met een gesloten pootring.

In beide gevallen moet het pluimvee minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verhandelen gevaccineerd zijn. Als bewijs van vaccinatie geldt een attest opgesteld door de dierenarts. e registratie ervan in Sanitel wordt verplicht vanaf maart 2019.

Het is weer toegestaan voor hobbyhouders om hun pluimvee direct te verkopen aan andere hobbyhouders. Hier zijn geen bijzondere voorwaarden aan verbonden.

Meer informatie: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/

Wegenwerken en verkeershinder

A31

Sociale kaart

sokavl

Stratenplan

Stratenplan

Dringende hulp

Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 101
Tele-onthaal 106
Antigifcentrum 070/24 52 45
Gasreuk 0800/65 0 65

Sluitingsdagen AC 2019

Di 01/01 Nieuwjaar
Woe 02/01 Nieuwjaar
Ma 22/04 Paasmaandag
Woe 01/05 Feest van de arbeid
Do 30/05 O.L.H. Hemelvaart
Vrij 31/05 Brugdag
Ma 10/06 Pinkstermaandag
Do 11/07 Feest Vlaamse Gemeenschap
Vrij 12/07 Brugdag
Do 15/08 O.L.V. Hemelvaart
Vrij 16/08 Brugdag
Ma 09/09 Brugdag
Di 10/09 Jaarmarkt
Vrij 01/11 Allerheiligen
Za 02/11 Allerzielen
Woe 25/12 Kerstmis
Do 26/12 Tweede kerstdag
Vrij 27/12 Brugdag
Woe 01/01 Nieuwjaar

Politiezone Buggenhout-Lebbeke

Problemen met de website? Of heb je opmerkingen of feedback?
Laat het ons weten via communicatie@lebbeke.be of 052/46 82 03.

Bibliotheek

 bib       

Stationsstraat 19
9280 Lebbeke
T: 052/46 83 05
bibliotheeklebbeke.blogspot.be
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
mininews-arrow Meer info

Cultureel Centrum

LogoBiekorf klein
De Biekorf
Stationsstraat 23
9280 Lebbeke
T:052/46 82 79

Sportcentrum

Koning Albert I - str. 124
9280 Lebbeke
T: 052/46 82 91
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer info